FALAtrade s. r. o.
Priemyselná 12, 971 01 Prievidza
E-mail: odbyt@falatrade.sk
E-mail: obchod@falatrade.sk

Tel. č.: +421 905 247 939

Ing. Juraj Bátora
konateľ
batora@falatrade.sk

Fakturačné údaje:
FALAtrade s. r. o.
Priemyselná 12, 971 01 Prievidza
IČO: 48 133 884
DIČ: 2120051879
IČ DPH: SK2120051879
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN SK83 1100 0000 0029 4800 2931
SWIFT TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd.: Sro, vl. č. 31547/R